. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Образователен мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
15105
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Образователен мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изследване на ефективността на организационната култура на училищната организация
Страници:
62 стр.
Цена:
95 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
21.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
стр.
УВОД……………..………………………………..…………………..……….…….. 3

Глава Първа: ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА ....................5
1.1. ПОНЯТИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА, ЦЕННОСТИ И НОРМИ ..5
1.1.1. Подходи към изучаването на организационната култура ............................11
1.1.2. Методи за формиране на организационна култура .......................................14
1.2. ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА НА УЧИЛИЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ..18
1.2.1. Училището като организация ………………………………………………..19
1.2.1.1. Училището като организационна култура ..................................................20
1.2.1.2.Разглеждане на училището от позицията на мениджмънта .......................22
1.2.2. Основи на организационната култура на училището ...................................24
1.2.2.1. Мисия, социална функция и водеща дейност на училищната организация…………………………………………………………………………..25
1.2.2.2. Културата на училищната организация като цялостна организация. Конкуриращи се субкултури………………………………………………………..31
1.2.3. Ефективност на организационна култура на училищната организация..…33

Глава Втора: ДИЗАЙН НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ………….….37
2.1. Обект и предмет на изследването.......................................................................37
2.2. Цел и задачи на изследването.............................................................................37
2.3. Хипотеза на изследването...................................................................................37
2.4. Организация и методика на изследването.........................................................37

Глава Трета: АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ..........................................................................................................39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ...................................................................................58
БИБЛИОГРАФИЯ....................................................................................................61


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024