. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
15103
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Работа по проект в обучението по БЕЛ в първи клас
Страници:
43 стр.
Цена:
95 лв.
Университет:
СУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
19.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД……………..…………………………………………………………………..…. 1
ПЪРВА ГЛАВА:

Концептуални основи………………………………………………………. 2

1.1 Съвременни постановки за грамотносттa

1.2 Същност на звуковия аналитико – синтетичен метод
1.3 Постановка на началното ограмотяване в ДОИ и учебната програма
1.4 Проектът и обучението чрез проекти
1.5 Възрастови особености на първокласниците и възможност за използването на проекта в обучението им

ВТОРА ГЛАВА:

Представяне на добър педагогически опит ……………………………. 14

2.1. Цел, задачи
2.2. Обща характеристика на цикъла дейности по реализиране на проекти

2.3. Проект № 1 „Азбучна гъбка”
2.4. Проект № 2 „Танцът на гласните”
2.5. Проект № 3 „Влакчето на сонорните съгласни ”
2.6. Проект № 4 „Замъка на звучни и беззвучни съгласни ”
2.7. Проект № 5 „Ах, тези трудни букви”

ТРЕТА ГЛАВА:

Представяне и анализ на резултатите

3.1. Инструментариум и резултати………………………………………. 24

3.2. Анализ на получените резултати……………………………………. 28


ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ……………………………………….……………… 30


ЛИТЕРАТУРА……...………………………..…….………………………. 31


ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………...………………………32

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023