. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
15102
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Диагностика на учебните постижения на първокласниците при работа с проекти по български език и литература
Страници:
34 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
19.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД 2
ПЪРВА ГЛАВА. Постановка на проблема
1.1.Проектът и обучението в училище 4
1.2. Възрастови особености на първокласниците и възможност за
използването на проекта в обучението им 8
ВТОРА ГЛАВА.Представяне на работата по проекти
2.1. Проект на тема“Азбучната гъбка” 12
2.2. Проект на тема „Влакчето на сонорните съгласни” 13
2.3. Проект на тема „Танцът на гласните” 16
ТРЕТА ГЛАВА. Анализ на резултатите
3.1. Инструментариум и резултати 18
3.2. Анализ на получените резултати 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . 28
ЛИТЕРАТУРА 30
ПРИЛОЖЕНИЯ 31

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023