. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
15101
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Претворяването на словото в образ при изпълнение на илюстрации от 5-6 годишните деца
Страници:
142 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
Тракийски университет
Година:
2020
Добавена в сайта на:
19.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
ПЪРВА ГЛАВА
Увод
I. Теоретична обосновка на проблема
1.1 Изясняване на основни понятия…………………………………….....… стр. 5
1.2 Психологически особености на 5-6 годишните деца……………… ......стр. 7
1.2.1 Възприятия. Особености на възприятията на 5-6 годишните деца….....стр. 7
1.2.1.1 Зрителни възприятия…………………………………………………...... стр. 12
1.2.1.2 Слухови възприятия……………………………………………………....стр. 17
1.2.1.3 Особености на възприемането на литературен текст………………..…стр. 20

1.3 Особености на изобразителната дейност на 5-6 годишните деца……..стр. 29
1.3.1 Особености на изграждане на изображението на 6-7 годишните деца………………………………………………… ...................................…………....стр. 38
1.3.2 Особености на пространственото построяване на рисунката на 5-6 годишните деца…………………………………………………………………............................… стр.43
1.3.3 Особености на композиционното изграждане в рисунката на 5-6 годишните деца……………………………………………………………….................... ... …….. стр. 46

ВТОРА ГЛАВА

2.1. Организация и методика на изследването……………………………………..стр. 51
2.1.1 Цел, задачи, предмет и обект на изследването …………………………..…стр. 51
2.2.1 Критерии и показатели………………………………………………………..стр. 51
2.4. Констатиращ етап………………………………………………………………..стр. 58
2.5 Формиращ етап…………………………………………………………………...стр. 60
2.6 Контролен етап……………………………………………….. ………………….стр. 81
ТРЕТА ГЛАВА

3.1 Анализ на резултатите ………………………………………………………….стр. 117
Изводи………………………………………………………………………………..стр. 125
Използвана литература……………………………………………………………...стр. 128
Приложение………………………………………………………………………….стр. 138

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022