. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
15096
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Работа по проект в онлайн среда с ученици от 2 клас
Страници:
76 стр.
Цена:
110 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2021
Добавена в сайта на:
19.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД 3
ПЪРВА ГЛАВА. Теоретични основи и методически основи на изследването 7
1.1. Същност на работата по проект 7
1.2. Основни стъпки, правила и принципи на работата по проект 11
1.3. Структура , оценяване и значение на работата по проекти 14
1.4. Специфика на обучението в онлайн среда 16
1.5. Нормативна уредба за организация на обучението
по български език 23
ВТОРА ГЛАВА. Представяне на работата по проекти
в онлайн среда 33
2.1. Проект: „Къщичка на съществителните и прилагателните
имена“ 33
2.2. Проект „Разказваме по серия от картинки“ 36
2.3. Проект „Съществително име“ 37
ТРЕТА ГЛАВА. Анализ на резултатите 39
3.1. Методика на изследването 39
3.2. Анализ на получените резултати 40
3.2.1. Проект „Къщичка на съществителните и прилагателните имена“ 40
3.2.2. Проект „Разказваме по серия от картинки“ 46
3.2.3. Проект „Съществително име“ 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57
ЛИТЕРАТУРА 59
ПРИЛОЖЕНИЕ 61

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023