. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Социално предприемачество
 
 
Каталожен номер:
15078
Област:
Икономика
Дисциплина:
Социално предприемачество
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Социална икономика. Социално предприемачество. Социални предприятия.
Страници:
13 стр.
Цена:
8 лв.
Университет:
Тракийски университет
Година:
2020
Добавена в сайта на:
15.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
I. Социална икономика 3
1. Същност на социалната икономика 3
1.1.Градивните компоненти на функционалната структура 3
1.2. Структура 4
1.3. Статистическото признаване на социалната икономика 5
1.4. Аспекти 6
1.5. Организация за прилагане на Концепцията 7
1.6. Планиране и приложение 7
II. Социално предприемачество 8
1. Определение 8
2. Дефиниция 8
3. Ключови характеристики 9
4. Роля 9
III. Социално предприятие (СП) 9
1. Същност 9
2. Предоставяне на социални услуги 10
3. Социален ефект 10
4. Социално предприятие, работещо в социалния сектор 10
5. Социално предприятие към НПО 10
6. Услуги предоставяни от СП 11
7. Насърчаване на СП 11
Използвана литература 12

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024