. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Оценка на бизнеса
 
 
Каталожен номер:
14919
Област:
Икономика
Дисциплина:
Оценка на бизнеса
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Бизнес план на фирма “Софарма” АД
Страници:
25 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2021
Добавена в сайта на:
12.01.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

История на фирмата........................................................................... 3

Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на бизнеса................................................................................................. 6
Баланс на „Софарма” АД......................................................................... 6
Отчет за паричните потоци...................................................................... 7

Анализ на производството............................................................... 10

SWOT анализ.................................................................................... 13

Мисия, визия и главна бизнес цел.................................................. 14

Конкурентни бизнес стратегии....................................................... 17

Стратегия на ,,Софарма‘‘ АД.......................................................... 18

Функционално планиране............................................................... 19

Прогнозен счетоводен баланс......................................................... 20

Прогнозиране на паричните потоци............................................... 22

Заключение....................................................................................... 25

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023