. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ЕЛЕКТРОНИКА
 
 
Каталожен номер:
14821
Област:
Технически науки
Дисциплина:
ЕЛЕКТРОНИКА
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Микропроцесорно управление на електронен модул за автоматизирано ензимно инвертиране на захарен сироп.
Страници:
70 стр.
Цена:
150 лв.
Университет:
РУ
Година:
2021
Добавена в сайта на:
12.12.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
I. Литературен обзор………………………………………….…………….....6
1. Микроконтролер…………………………………………………………....6
2. Терморезистор……………………………………………………………..11
3. Сензор на Хол……………………………………………………………...13
4. Постояннотокови електродвигатели……………………………………..19
II. Проектиране…………………………………………………………………34
1. Входно-изходни данни…………………………………………………….34
2. Фундаментални положения при проектирането………………………...34
III.Блок схема на разработеното микропроцесорно устройство за управление на инсталация за инвертиране на захарен сироп…………...37
1. Захранващ блок……………………………………………………………38
2. Микроконтролерен блок………………………………………………......39
3. Блок сензори за температура……………………………………………...44
4. Блок сензори за обороти………………………………………………......46
5. Блок EPROM-памет……………………………………………………......49
6. Блок драйвери за електродвигател……………………………………......49
7. Блок сензор защита по ток………………………………………………...50
8. Блок интерфейс бутони……………………………………………………50
9. Блок контролери……………………………………………………………51

IV. Начин на работа на електронното устройство…………………………52
1. Принципна схема……………………………………………………….......52
2. Алгоритми на работа……………………………………………………….58
V. Спецификация на елементите……………………………………………..61
VI. Надеждностен анализ…………………………………………………........62
VII. Икономически анализ…………………………………………………….65
VIII. Изисквания за безопасна работа………………………………………..67
IX. Заключение и направени изводи……………………………………........67
X. Използвана литература……………………………………………………..69

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023