. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Транспорт
 
 
Каталожен номер:
14755
Област:
Други
Дисциплина:
Транспорт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изследване на интензивността на движение на транспортен поток – гр. Русе
Страници:
66 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
РУ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
21.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА
ТРАНСПОРТНО-ИКОНОМИЧЕСКA ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГР. РУСЕ
1.1. Транспортно икономическа характеристика на град Русе
1.2. Пътни магистрали преминаващи през Община Русе

ГЛАВА ВТОРА
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ И НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ
2.1. Анализ на състоянието на транспортните потоци
2.2. Характеристики на транспортните потоци
2.3. Класификация на уличната мрежа
2.4. Стратегия на главната улична мрежа
2.5. Видове кръстовища

ГЛАВА ТРЕТА
ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ
3.1. Методика за определяне характеристиките на транспортните потоци

3.2.Определяне на плътността и интервалите на транспортните потоци.........................................................................................................
3.3.Определяне на интензивността на транспортните потоци.............

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ ПО УЛ.ЧИПРОВЦИ – ГРАД РУСЕ
4.1. Характеристики и значение на изследвания обект (ул.Чипровци– гр. Русе)
4.2.Експериментално изследване на основните транспортни характеристики на транспортните потоци по ул. Чипровци- град Русе

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Основни изводи
Препоръки
Използвана литература 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022