. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Обучение по информационни технологии в прогимназията
 
 
Каталожен номер:
14752
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Обучение по информационни технологии в прогимназията
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Мултимедийните презентации в обучението по български език и литература в седми клас
Страници:
75 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2021
Добавена в сайта на:
21.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА І 9
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН 9
ГЛАВА ІІ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС 28
ГЛАВА ІІІ 32
МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРА В СЕДМИ КЛАС 32
УРОК 1 32
УРОК 2 39
УРОК 3 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 52
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 53
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 54
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 55
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 56


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022