. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Грижа за здравото и болното дете
 
 
Каталожен номер:
14746
Област:
Медицина
Дисциплина:
Грижа за здравото и болното дете
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Закаляване в детската възраст. Масаж и гимнастика.
Страници:
16 стр.
Цена:
8 лв.
Университет:
МУ
Година:
2021
Добавена в сайта на:
21.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание :
1.Определение за закаляването...................................3
2.От каква възраст може да се започне закаляването.....................4
3.Основни принципи при закаляването........................................5
4.Режими при закаляването................................................7
5.Естествени закаляващи средства и процедруи..............................9
6.Изкуствени закаляващи средства.................................................11
7.Масаж............................................................................................11
8. Основни приьоми при масаж..................................................13
9.Основни изисквания при масаж..................................................13
10.Техника при извършване на масаж...........................................14
11.Гимнастика.................................................................................15
12. Използвана литература..............................................................16 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022