. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по РЕГУЛАЦИИ
 
 
Каталожен номер:
14708
Област:
Други
Дисциплина:
РЕГУЛАЦИИ
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Планове за регулация и режим на застрояване / ПРЗ/, планове за улична регулация/ ПУР/, планове за регулация / ПР/ - урегулиране на поземлени имоти,публична и частна собственост, големина, форма и размери, отреждане, собственост и делби.
Страници:
13 стр.
Цена:
7 лв.
Университет:
ШУ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
15.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
1. Въведение…………………………………………………………………………..3
2. Планове за регулация и режим на застрояване (ПРЗ)……………………….4
3. Планове за улична регулация (ПУР) …………………………………………..7
4. Планове за регулация (ПР) ……………………………………………………...8
• Урегулиране на поземлени имоти , публична и частна собственост
големина, форма и размери, отреждане собственост и делби
5. Графична част………………………………………………………………….....11
• План за регулации и застрояване
• План за улична регулация
6. Съкращения………………………………………………………………………12
7. Литература………………………………………………………………………...13

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021