. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информационни технологии в бизнеса
 
 
Каталожен номер:
14705
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Информационни технологии в бизнеса
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Маркетинг и реклама в социалните мрежи
Страници:
58 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А.ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
15.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод 4
Глава 1 - Теоретико-методическа част 6
Изследователски проблем 6
Обект и предмет на научното изследване 6
Цел и задачи 6
Глава 2 - Аналитична част 7
Какво е маркетинг? 7
Същност на понятието 7
Дефиниции на понятието 7
Какво е социална мрежа? 8
Същност на понятието 8
История на социалните мрежи 8
Съвременни социални мрежи 9
Основни форми на социалните медии 13
Как функционират социалните мрежи 14
Как работят блоговете 15
Видове блогове 16
Как работят уикитата 17
Как работят подкастовете 17
Как работят форумите 18
Как работят общностите за споделяне на съдържание 18
Как работят микроблоговете 19
Маркетинг в социалните мрежи 20
Предимства на маркетинга в социалните мрежи 24
Недостатъци на маркетинга в социалните мрежи 24
Цели и тактики 24
Стратегии 25
Пасивен подход 26
Активен подход 26
Маркетингови техники 27
Как малкия бизнес използва социалните медии? 29
Вирусен маркетинг 30
Мобилни телефони 32
Видове мобилна реклама 32
Социални медии и мобилна реклама 34
Тенденции 36
Имейлът като инструмент за реклама 37
Етика 39
Пет начина за увеличаване на ангажираността със социалните медии 41
Съвети за използване на Facebook 42
Глава 3 - Примери за успешни маркетингови кампании 45
Заключение 55
Списък на използваната литература 57
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021