. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
 
 
Каталожен номер:
14695
Област:
Други
Дисциплина:
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Идеен проект на IP система за видеонаблюдение
Страници:
61 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ВУТП
Година:
2020
Добавена в сайта на:
09.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Използвани съкращения 4
Списък на фигурите 7
Списък на таблиците 8
Анотация 9
ГЛАВА ПЪРВА 11
Въведение във видеонаблюдението 11
1.1 Кратки исторически аспекти. 11
1.2 Понятия и предназначение на системите за видеонаблюдение. 12
ГЛАВА ВТОРА 14
Анализ на видовете камери и останалите основни градивни елементи на една IP базирана система за видеонаблюдение 14
2.1 Камери 14
2.2 Цифрови, мрежови и хибридни записващи устройства 20
2.3 Други градивни елементи 28
ГЛАВА ТРЕТА 33
Анализ на различните архитектури на изграждане на системата 33
3.1 Архитектура на аналоговa видеосистемa 33
3.2 Архитектура на мрежовa (IP) видеосистемa 36
3.3 Архитектура на хибридна видеосистема 40
3.4 Основни аспекти при проектиране и изграждане на видеосистема 41
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 44
Предложение за система за IP видеонаблюдение 44
4.1 Представяне на обекта на видеонаблюдение 44
4.2 Планиране и проектиране на IP видеосистемата 46
4.3 Представяне на градивните елементи на видеосистемата 49
4.4 Схема на свързване 55
4.5 Технико-икономическа оценка 57
Заключение 59
Използванa литература и източници 60


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022