. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА
 
 
Каталожен номер:
14692
Област:
Технически науки
Дисциплина:
ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Подобряване на транспортната и логистична дейност на фирма ”Х”
Страници:
86 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
Висше транспортно училище ,,Тодор каблешков’’
Година:
2019
Добавена в сайта на:
07.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД………………………………………..………………………………………….…..4
ГЛАВА I
СТАТУТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ФИРМА ”Х”
1.1. Представяне на фирма „Х“………………………………………………..…..6
1.2. Характеристика на горско-пътната мрежа в района на „Х”………….....10
1.3. Анализ на дървопроизводствената дейност на „Х“………………...……..11
1.3.1. Технология на възобновителната сеч…………………………….……11
1.3.2. Организация на подготвителните работи…………………………….12

ГЛАВА II
АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМА „Х“
2.1. Организация на транспортната дейност във фирма „Х“………………….13
2.2. Транспортни средства използвани за превоз на дървени материали в „Х“…………………………………………………………………………………14
2.3. Елементи на транспортния процес в „Х“…………………………………….24

ГЛАВА III
Съществуваща организация на транспортната дейност на ФИРМА „Х“. Подобряване на транспортната дейност.
3.1. Съществуваща организация на транспортната дейност………………………...………………………………………………………………...25
3.2. Сравнителна характеристика на товарните автомобили и възможности за повишаване производителността и за намаляване себестойността на превозите………………………………………………………………………….27
3.2.1. Среден брой на сортиментите, съставящи курсовия товар……………….30
3.2.2. Коефициент на техническа готовност ….…………………………….…….31
3.2.3. Коефициент на използване на горскотранспортния парк………….……..31
3.2.4. Техническа скорост…………………………………………………...……...32
3.2.5. Експлоатационна скорост………………………………………………..….33
3.2.6. Съобщителната скорост…………………………………..…………………34
3.2.7. Коефициент на използване на работното време……………………..…….34
3.2.8. Коефициент на използване на пробега………………………..……………35
3.2.9. Коефициент на използване на товароносимостта…………………...……..36
3.2.10. Разход на време за товарене, транспорт и разтоварване…………………..38
3.2.11. Обем на превозената дървесина за смяна…………………………………..39
3.2.12. Сменна производителност……………………………………………….…..39
3.3. Себестойност на далечния транспорт на дървесината със специализиран товарен автомобил и автовлак………………………………………….……..40
3.4. Експериментално изследване за определяне на подходящо превозно средство, с цел оптимизиране на транспортната дейност във фирма „Х“…………………………………………………………………………………46
3.5. Резултати от експериментално изследване за товарен автомобил и автовлак с ремарке……………………………………………………………...47

ГЛАВА IV
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ……………………………………………….………54

ГЛАВА V

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ……………………………………………………..………82

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА……………………………………………….………84 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021