. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Социология и науки за човека
 
 
Каталожен номер:
14691
Област:
Социални науки
Дисциплина:
Социология и науки за човека
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Доброволчество. Социален капитал или правене на добро?
Страници:
101 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
07.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод
Проблемна ситуация…………………………………………………………. 5
Изследователски проблем и цели……………………………………...……. 5
Методология……………………………………………………...…………... 7


I Глава – Дарообменът през очите на различните автори

1.1 Какво трябва да разбираме под „социален капитал”………………… 11
1.2 Мос, М. – Интерпретация на дара и неговите функции……………………………………………………………………… 14
1.3Критика на Леви Строс…………………………………………………... 15
1.4 Критика на Бурдийо към Мос и Леви Строс…………………………………………………………………………..17
1.5 Един различен поглед върху теорията за дарообмена…………………18

II Мисли и разсъждения върху правенето на добро

2.1 В какво се състои доброволчеството…………………………………………………………… 26
2.2 Откъде се заражда мотивът да правим добро…………………………………………………………………………. 30
3. Фактори, които влияят върху правенето на добро
3.1 Неизчислимите рискове, които оставят отпечатък след себе си в правенето на добро…………………………………………………………………………..32
3.2 Надежда, на която ни учат………………………………………………33
3.3 От къде тръгва надеждата?.........................................................................36
3.4 Различните светове………………………………………………………38
3.5 Егоизмът, присъщ за хората……………………………………………..39
3.6 Дара от гледна точка на приемащия го…………………………………41
III Глава – Доброволчество в България. Емпиричните му проявления

4.1 История и принципи на БЧК……..………………………………………………………….………….45
4.2 Доброволците, като опора на БЧК…………………………………………......................................................48
4.3 Впечатления, отзиви от проведения стаж в БЧК………………………50
4.4 Нови форми на дарообмен
4.5 Старите разбирания за добро, подменени с нови…………………………………………………………………………….53

Заключение…………………………………………………………………...60
Библиография………………………………………………………………..63
Приложения…………………………………………………………………..67
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021