. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Управление на човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
14685
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на човешките ресурси
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Структуриране на човешките ресурси
Страници:
12 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
ВУСИ
Година:
2021
Добавена в сайта на:
07.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод 3

I.глава
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, КАК СЕ УПРАВЛЯВАТ И КАКВИ ЦЕЛИ ИМАТ? 4

1. Същност на човешките ресурси/HR мениджмънта. 4
1.1. Системата за управление на човешките ресурси
представлява. 4
2. Управление на човешките ресурси 4
2.1. Основни фактори за продуктивен труд на члена на
персонала 5
2.2. Мотивация /мотивирането на индивида от страна на
мениджмънта 5
2.3. Вътрешната мотивация на човека /индивида/ 5
2.4. Разшифроване на ключовото понятие в мотивирането "признание" 5
3. Цели на Управлението на човешките ресурси 6
3.1. "Модел на трудово поведение" на човешките ресурси на
фирма 6
3.2. Качества или градации, които трябва да са характерни за
ръководителя – лидер 7

II.глава
СТРУКТУРИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, И АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПРИВЛИЧАНЕ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА 8

1. Структура на човешките ресурси 8
2. Планиране на числения състав на фирмата 9
3. Анализ на дейността на служителя и длъжностни характеристики 10
4.Привличане кандидати за работа.. 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11
Използвани източници 12
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024