. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
14374
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изследване на емоционалните признаци в кинетична рисунка на семейство при 6-7-годишните деца
Страници:
46 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
СУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
13.07.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод......................................................................................................................................3
I.Теоретична част.............................................................................................................5
1. Социално и емоционално развитие на 6- и 7-годишните деца
1.1. Характеристики на личността
1.2. Фактори, влияещи върху социалното и емоционалното развитие на подрастващите:.................................................................................................................10
1.2.1. Ролята на семейството
1.2.2. Детето в училищна среда.................................................................................14
2. Рисунката като инструмент за изследване на емоционалните особености на децата.............................................................................................................................17
2.1. Рисунка на човешка фигура..................................................................................19
2.2. Рисунка на „Моето семейство“ (Омагьосаното семейство)......................20
2.3. Кинетична рисунка на семейството...................................................................22
II. Емпирична част.........................................................................................................25
1. Цел на емпиричното изследване
2. Хипотези
3. Задачи
4. Метод на изследването........................................................................................26
5. Анализ на резултати.............................................................................................29
Заключение........................................................................................................................44
Литература.........................................................................................................................46
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021