. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Национална сигурност и отбрана
 
 
Каталожен номер:
14343
Област:
История
Дисциплина:
Национална сигурност и отбрана
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Кримският полуостров в съвременната политика на Русия
Страници:
73 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
НВУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
15.02.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕУВОД…………………………………………………………………………. 3
ГЛАВА ПЪРВА. ИСТОРИЧЕСКА РЕТРОСПЕКЦИЯ НА КРИМСКИЯ ПОЛУОСТРОВ……………………………………………………………………..
6
1.1. Кримският полуостров през Античността и Средновековието… 6
1.2. Крим между Османската империя и Русия……………………….. 12
1.3. Крим през първата половина на ХХ век…………………………... 18
1.4. Присъединяване на Крим към Украйна…………………………... 21
1.5. Крим след разпадането на Съветския съюз. Опити за извоюване на автономия……………………………………………...
23
ГЛАВА ВТОРА. КРИМ В СЪСТАВА НА НЕЗАВИСИМА УКРАЙНА – 1992- 2014 Г…………………………………………………………………….........
27
2.1. Статут на Република Крим………………………………………….. 27
2.2. Крим във вътрешната политика на Украйна…………………….. 31
2.3. Руско-украинските отношения и Крим……………………………. 32
2.4. Крим и политическата криза в Украйна………………………….. 36
2.5. Кримският референдум………………………………………………. 47
ГЛАВА ТРЕТА. РУСИЯ, КРИМ И ЗАПАДНИЯТ СВЯТ СЛЕД МАРТ 2014 Г…………………………………………………………………………………
52
3.1. Република Крим като част от Руската федерация……………….. 52
3.2. Крим и руско-украинските отношения……………………………. 54
3.3. Международният отзвук на Кримския референдум. Резолюция 68/262…………………………………………………………………….
56
3.4. Русия, Крим и разширяването на НАТО………………………….. 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………... 65
БИБЛИОГРАФИЯ …………………………………………………………. 69
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021