. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Софтуерни и Интернет Технологии
 
 
Каталожен номер:
14340
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Софтуерни и Интернет Технологии
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
„Разработване на учебна информационна система и мобилно приложение за използване на нейните услуги
Страници:
136 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
18.01.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
1. Увод 2
2. Анализ на проблема и избор на технологии 3
2.1. Анализ на проблема 3
2.2. Избор на технологии 4
2.2.1. Изисквания към учебна информационна система 4
2.2.2. Избор на тип на приложение 5
2.2.3. Използвани технологии 5
3. Проектиране на системата 13
3.1. Архитектура Клиент-Сървър 13
3.2. Архитектура на уеб приложението 15
3.3. Архитектура на мобилното приложение 18
3.4. Връзка с бази данни 21
3.5. Автентикация и оторизация на потребител 22
3.6. Диаграма на случай на употреба 22
3.6.1. Определение 22
3.6.2. Основни понятия 22
3.6.3. Представяне на системата 24
3.7. Проектиране на база данни 27
3.7.1. Концептуален модел 27
4. Реализация на системата 33
4.1. Реализация на база данни 33
4.1.1. От концептуален към физически модел 33
4.1.2. Създаване на таблици 35
4.2. Реализация на Уеб системата 35
4.2.1. Конфигурация на проекта 35
4.2.2. Управление на достъп в системата 36
4.2.3. Описание на класове 37
4.2.4. Описание на изгледи 42
4.2.5. Описание на API колове за мобилно приложение 51
4.2.6. Други части на системата 56
4.3. Реализация на Мобилната система 56
4.3.1. Конфигурация на проекта 56
4.3.2. Описание на адаптери 57
4.3.3. Описание на фрагменти 60
4.3.4. Описание на модели 63
4.3.5. Описание на навигационни елементи 65
4.3.6. Описание на други класове 66
4.3.7. Описание на изгледи 67
5. Тестове и резултати 80
5.1. Тестване на Web системата 80
5.1.1. Тестване на вход в системата: 80
5.1.2. Тестване на функционалност за потребители тип “администратор”: 81
5.1.3. Тестване на функционалност за потребители тип “лектор” 83
5.1.4. Тестване на функционалност за специалности. 85
5.1.5. Тестване на функционалност за новини 89
5.1.6. Тестване на функционалност за потребители тип “студент”. 93
5.2. Тестване на Android приложение 98
5.2.1. Тестване вход в система и права за достъп на различни потребители. 98
5.2.2. Тестване на функционалност за новини 98
5.2.3. Тестване на промяна на данни за потребител 102
5.2.4. Тестване на контактни данни за лектор 102
5.2.5. Тестване на наблюдения за студенти 102
5.2.6. Тестване на функционалност за съобщения 108
5.2.7. Тестване на студентско състояние за студент 114
6. Заключение 116
ПРИЛОЖЕНИЕ 117
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021