. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Финансов мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
14338
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финансов мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Индивидуални инвестиции в човешки капитал
Страници:
52 стр.
Цена:
70 лв.
Университет:
СА „Д.А.Ценов” гр.Свищов
Година:
2019
Добавена в сайта на:
18.01.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
Въведение 3
Параграф първи: Характеристика на инвестициите в човешкия
капитал . Формиране на човешки капитал. 5
1. Човешкият капитал - процеси и подходи при формиране 5
2. Аспекти на инвестициите във формиране на човешки
капитал - образование и обучение 8
3. Човешки капитал и икономическо развитие 16
4. Амортизационни процеси, свързани с човешкия капитал 18
Параграф втори: Методи за оценка на възвръщаемостта на
индивидуалните инвестиции в човешкия капитал 21
1. Методи пренебрегващи риска 23
1.1. Метод на нетната настояща стойност 23
1.2. Метод на вътрешната норма на възвръщаемост (IRR –
Internal rade of return) 25
1.3. Метод на срока на откупуване (изплащане) на
инвестициите - (PP - Payback period) 27
1.4. Метод на критичната точка 28
2. Методи отчитащи риста 31
Параграф трети: Сравнителен анализ и оценка на
възвръщаемостта от индивидуалните инвестиции в човешкия
капитал в България 35
1. Сравнителен анализ по форми на обучение (редовна,
задочна, дистанционна) 39
2. Сравнителен анализ по професии с висше образование 43
Заключение
Използвана литература
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021