. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Прогнозиране и планиране
 
 
Каталожен номер:
14332
Област:
Икономика
Дисциплина:
Прогнозиране и планиране
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Бизнес план ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ
Страници:
18 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УХТ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
18.01.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:


1. Резюме...............................................................................стр.2
2. Описание на бизнеса........................................................стр.5
3. Аналитична част – външен и вътрешен анализ
3.1. Анализ на икономическата среда.........................стр.6
3.2. Характеристика на отрасъла.................................стр.9
3.3. Анализ на конкуренцията.....................................стр.10
3.4. Анализ на пазара...................................................стр.12
4. Планова част
4.1. Маркетингов план.................................................стр.13
4.2. План за ЧР и справка за ръководния екип..........стр.14
4.3. Финансов план.......................................................стр.15
4.4. План за развитие на фирмата...............................стр.17

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021