. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Технически науки
 
 
Каталожен номер:
14256
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Технически науки
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изследване на приложението на Блокчейн технологията
Страници:
55 стр.
Цена:
59 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
24.06.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


1.Увод
(стр. 3)

2.Въведение в 'Блокчейн' технологията
(стр. 4 – 19)

3.Обзор на приложенията на 'Блокчейн' технологията
(стр. 19 – 26)

4.Анализ и сравнение на приложенията
(стр. 27 – 51)

5.Изводи
(стр. 52)

6.Заключение
(стр. 53)

6.Използвана литература
(стр. 54 – 55) 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024