. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Управление на качеството и околната среда в НХП
 
 
Каталожен номер:
14220
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Управление на качеството и околната среда в НХП
Вид на работата:
Реферат
Тема:
АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БДС EN ISO 9001 Системи за управление на качеството Изисквания (ISO 9001:2015)
Страници:
11 стр.
Цена:
6 лв.
Университет:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
24.06.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:


I.Въведение……………………………………………………………….……3
1.Общи приложения……………………………………………………………3
2.Принципи за управление на качеството…………………………………….3
3.Процесен подход…………………………………………….……………….4
3.1Общи приложения…………………………………………………………..4
3.2Мисленето, основано на риска………………………………….………….5
4.Връзки с други стандарти за системи за управление………………………6

II.Изискване на новата структура, на терминологията и на понятията6
1.Структура и терминология. …………………………………………………6
2.Продукти и услуги……………………………………………………………8
3.Разбиране на организацията и нейния контекст……………………………8
4.Мисленето, основано на риска ……………………………………...………8
5.Приложимост…………………………………………………………………8
6. Документна информация……………………………………………………9
7. Знания и опит в организацията …………………………………………….9
8. Управление на процеси, продукти и услуги от външен доставчик...........9

III.Основни промени в новата версия на стандарта……………………10

IV.Изводи и заключения………………………………………………...10-11
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021