. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Детска литература
 
 
Каталожен номер:
14052
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Детска литература
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Същност, специфика и функции на детската литература
Страници:
10 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
ШУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
05.06.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ :
Същности специфика на литература за деца и юноши………………................................3
Жанрова специфика на литературата за деца.Фолклорът и детската литература...….3
Приказката основна жанрова форма в литературата за деца специфика и еволюция от фолклор към литература............................................................................................……...4
Корените на литературата за деца в античността и средновековието. Наследството на Ренесанса и Просвещението.……………….………….....................................……………....5
Критерии с които се подхожда към литературата за деца....................................………...5
Шарл Перо особености в поетиката на приказките му........................................................7
Възрожденска детска литература П.Р. Славейков основоположник на българската литература и за деца....................................................................................................................8
Източници......................................................................................................................................9 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024