. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Икономика
 
 
Каталожен номер:
13904
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Хигиенни изисквания към условията за труд и почивка
Страници:
11 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
18.05.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

1.Съдържание
2.Въведение
3.Същност на режима на труд и почивка и основи на неговото рационализиране:
а) основни изисквания на режима на труд и почивка
-към рационално сменен режим
- към рационално седмичния ( месечен ) режим на труд и почивка
4. Проектиране на режима на труд и почивка
а) намаляване на стреса при работа
5. Изследване и анализ на режима на труд и почивка
6. Заключение.
7. Използвана литература 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022