. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Агрономство
 
 
Каталожен номер:
13720
Област:
Агрономство
Дисциплина:
Агрономство
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Промишлени контролери в машините за почвообработка и отглеждане на култури
Страници:
71 стр.
Цена:
73 лв.
Университет:
АУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
29.04.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:


стр.
1 Въведение 4
2 Цел и задачи 5
3 ГЛАВА I. Машини за почвообработка 6
4 Глава II. Машини за сеитба 17
5 Глава III. Машини за растителна защита и торене 33
6 Глава IV. Общи изводи 67

7 Използвана литература 70 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024