. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
13574
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА В НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Страници:
12 стр.
Цена:
6 лв.
Университет:
ШУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
28.04.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание :

УВОД стр.3

1. Същност и значение на възпитанието през начална и предучилищна възраст стр.3
2. Същност и задачи на нравственото възпитание стр. 3

3. Място на наказанията и наградите при възпитанието на децата от начална и предучилищна възраст стр. 5

4. Организираните занимания в детската градина стр. 6

5. Същност и предназначение на предметната игра в начална и предучилищна възраст стр.7

6. Подвижните игри в детските градини стр. 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ стр.11


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022