. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
13419
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Данъчна система на България и сравнителен анализ на постъпленията от данъчните приходи в България и Швеция за периода 2007 – 2012 година
Страници:
73 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
31.03.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ 5
УВОД 6
ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА НА ДАНЪЧНА СИСТЕМА 8
1. Същност и функции на данъка 8
2. Елементи на данъка 9
3. Видове данъци 10
4. Данъчно облагане 10
5. Данъчна система 11
6. Данъчна система в Република България 12
6.1. Преки републикански данъци 14
6.1.1. Корпоративен данък 14
6.1.2. Данък удържан при източника 16
6.1.3. Данък върху разходите 18
6.1.4. Алтернативен данък на корпоративния 19
6.1.4.1. Данък върху приходите на бюджетни предприятия 19
6.1.4.2. Данък върху дейността от опериране на кораби 19
6.1.4.3. Данък върху хазартната дейност 21
6.1.5. Данък върху доходите на физическите лица 22
6.2. Косвени данъци 25
6.2.1. Данък върху добавената стойност 25
6.2.2. Данък върху застрахователните премии 30
6.2.3. Акцизи 31
6.2.4. Мита 32
6.3. Местни данъци 34
6.3.1. Данък върху недвижимите имоти 34
6.3.2. Данък върху наследството 35
6.3.3. Данък върху даренията 37
6.3.4. Данък при възмездно придобиване на имуществото 38
6.3.5. Данък върху превозните средства 39
6.3.6. Туристически данък 41
6.3.7. Патентен данък 41
ГЛАВА ВТОРА. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАНЪЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ШВЕЦИЯ 43
1. Постъпления от данъчни приходи спрямо БВП 43
2. Постъпления от данъчни приходи по групи данъци спрямо общите данъчни приходи 50
3. Данъчни приходи от преки данъци 58
4. Данъчни приходи от косвени данъци 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 75


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021