. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика на чуждоезиковотоо обучение
 
 
Каталожен номер:
13411
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика на чуждоезиковотоо обучение
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Четенето като вид речева дейност при обучението по английски език във втори клас
Страници:
55 стр.
Цена:
66 лв.
Университет:
Тракийски университет
Година:
2015
Добавена в сайта на:
31.03.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
УВОД………………………………………………………………………. 4
ПЪРВА ГЛАВА:
Базисни теоретични постановки на дипломния проект…………. 9
1. Проблемът за ученето в педагогическата практика………………… 9
2. Проблемът за мотивацията в процеса на обучението………………. 9
3. Методика на чуждоезиковото обучение…………………………….. 11
4. Съвременно чуждоезиково образование - теоретични основи и учебни методи……………………………………………………………………. 12
5. Ролята на четенето като вид речева дейност в обучението по английски език.(Акцент на разработката в теоретичен и методологичен план)… 14
6. Техника на четене-навици и умения за четене
на роден и чужд език…………………………………………………….. 15
7. Видове четене…………………………………………………………. 16
8. Видове упражнения за развиване на умението за четене………….. 18
9. Психологически аспекти на процеса на четене –взаимовръзката роден и чужд език…………………………………………………………………. 21
10.Ролята на преподавателя в образователния процес по чужд език… 22
ВТОРА ГЛАВА:
Анализи, изследване и методология на дипломния проект……… 26
1.Анализ на учебника HELLO!ENGLISH for the 2nd Grade…………... 26
2.Анализ на методологията на дипломния проект…………………… 27
3.Анализ на наблюденията и резултатите на изследването…………. 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….. 36
ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ……………………………… 38
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Анкета за ученици……………………………………………………… 39
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Тест (Изходно равнище) 2.клас………………………………………. 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Методически разработки на уроци………………………………….. 42
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
CD Презентация:„Хари Потър в стаята на второкласниците”


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024