. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Външноикономически отношения на България
 
 
Каталожен номер:
13149
Област:
Икономика
Дисциплина:
Външноикономически отношения на България
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Развитие, обем и динамика на външната търговия на България 10 години преди и след присъединяването ни към ЕС
Страници:
17 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2018
Добавена в сайта на:
04.03.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Увод
2. България и ЕС
2.1. Политическа система на България
2.2. Търговия и икономика на България
3. България след приемането в ЕС.
3.1. Eвропейски парламент
3.2. Съвет на Европейския съюз
3.3. Председателство на Съвета на ЕС
3.4. Европейска комисия
3.5. Европейски икономически и социален комитет
3.6. Постоянно представителство към ЕС
3.7. Колко средства внася и получава България?

4. Външна търговия на България през периода 1996-2006г.
4.1. Износ на България за разглеждания период
4.2. Внос на България за разглеждания период

5. Външна търговия на България след приемането ни в ЕС 2007г.
5.1. Износ на България за периода 2007-2016г.
5.2. Внос на България за периода 2007-2016г.

6. Изводи
7. Използвана литература

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024