. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление на качеството
 
 
Каталожен номер:
12956
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на качеството
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Анализ на работата по качеството в “British American Tobacco”
Страници:
25 стр.
Цена:
18 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
1. Представяне на фирма 3
1.1. Основната дейност 3
1.2. Юридическа форма 3
1.3. Визия 3
1.4. Мисия 3
1.5. Стратегически цели 3
1.6. История на фирмата 4
1.7. Основни продукти 5
1.8. Конкуренти 7
1.9. Пазари 8
2. Анализ на работата по качеството 9
2.1. Обща характеристика на състоянието на качеството по продуктовата листа на фирмата 9
2.2. Анализ и оценка на приложението на принципите за ръководство на качеството 14
2.3. Анализ и оценка на разходите и загубите по повод на качеството 18
2.4. Анализ на дейността по анализирането, осигуряване, организиране и контрол на работата по качеството 18
2.5. Система по качеството. Сертификати 20
2.6. Интегрирана система за управление 22
2.7. Основни изводи и препоръки 23
Изводи 23
Препоръки 23
3. Източници 24


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021