. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
12481
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Пазарно равновесие и пазарни шокове.Механизъм за възстановяване на равновесието
Страници:
13 стр.
Цена:
6 лв.
Университет:
АМВТ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
14.10.2018
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
1.Същност на пазара ............................................................................................................стр.3
2.Същност и характеристика на пазарното равновесие....................................................стр.3
2.1.Същност на пазарното равновесие.............................................................................стр.3
2.2.Видове пазарно равновесие........................................................................................стр.4
2.3.Фактори на производство...........................................................................................стр.5
3.Пазарен излишък................................................................................................................стр.6
4.Пазарен шок........................................................................................................................стр.7
5. Механизъм на пазарното равновесие..............................................................................стр.7
6.Заключение.......................................................................................................................стр.11 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021