. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Финансов анализ и контрол
 
 
Каталожен номер:
12434
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финансов анализ и контрол
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Страници:
65 стр.
Цена:
73 лв.
Университет:
СА
Година:
2016
Добавена в сайта на:
13.10.2018
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Увод…………………………………………………………………………3
II. Въведение в управлението на човешките ресурси……………………….3
III. Система за управление на човешките ресурси………………………….10
IV. Планиране на човешките ресурси………………………………………..11
V. Анализ и проектиране на длъжностите………………………………….19
VI. Определяне на потребностите от човешки ресурси…………………….25
VII. Подбор, назначаване и освобождаване…………………………………..32
VIII. Осигуряване на равни възможности……………………………………..48
IX. Работна заплата……………………………………………………………53
X. Социални разходи за човешките ресурси………………………………..56
XI. Оценяване на персонала…………………………………………………. 58
XII. Обучение и развитие на персонала………………………………………59
XIII. Използване на човешките ресурси……………………………………….60
XIV. Безопасни и здравословни условия на труд……………………………...63
XV. Заключение…………………………………………………………………64
XVI. Използвана литература…………………………………………………….65


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024