. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Иконимика
 
 
Каталожен номер:
12354
Област:
Икономика
Дисциплина:
Иконимика
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Анализ на българския пазар на банкови продукти
Страници:
17 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
29.06.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
I. Въведение и основни понятия. 2
II. Видове предложители на банкови продукти 3
Информация за банковият пазар в България. 4
III. Продукти предлагани от банките 9
1. Най-често използваните сметки и тяхното предназначение 9
2. Видове карти и тяхното предназначение 10
3. Видове депозити и тяхното предназначение 12
4. Видове кредити и тяхното предназначение 13
5. Дистанционни банкови услуги 15
IV. Заключение 15
V. Използвани източници за информация 16

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023