. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
12263
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Проблемът за децата в предучилищна възраст пред телевизорa
Страници:
17 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
Софийски университет
Година:
2016
Добавена в сайта на:
14.06.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Увод……………………………………………………………………..………3
• Ролята на телевизията - „просветител“ на децата……….…...…...4
• Телевизията като фактор за социализацията на децата в предучилищна възраст…………………………………….…………..6
• Влияние на телевизията върху децата в предучилищна възраст..8
• Родителите като фактор за решение на проблема с влиянието, което оказва телевизията върху подрастващото поколение……11
Заключение…………………………………………………………………...14
Използвана литература……………………………………………………..15 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023