. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управление на международни проекти
 
 
Каталожен номер:
12201
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на международни проекти
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Управление на жизнен цикъл на международен проект на примера за изграждане на къща за гости
Страници:
45 стр.
Цена:
48 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
25.05.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
Увод…………………………………………………………………………….…..….
Глава 1. Теоретико – методологически въпроси, свързани с управлението на жизнен цикъл на проект…………………………………………………..…………..
1.1 Концепция за жизнен цикъл ………………………………………………….……
1.2 Видове моделиране на жизнения цикъл
1.3 Видове проекти и отражението на типа проект върху жизнения цикъл на проектните дейности……………………………………………………………………………..
1.4 Фази ………………………………….………………………

Глава 2. Анализ на процеса управление на жизнения цикъл върху проект за изграждане на къща за гости…………………………………………………………
2.1 Профил на проекта ………………………………………………………………..
2.2 Анализ на жизнения цикъл на проекта ………………………………………….
Глава 3. Основни проблеми и възможности за усъвършенстване на процеса управление на жизнен жикъл ………………………………………… ……………………
Заключение …………………………………………………………………………….
Литература………………………………………………………………………………
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022