. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
12036
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Управление на домове за деца, лишени от родителска грижа. Домове за деца
Страници:
16 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
п
Година:
2016
Добавена в сайта на:
27.04.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА .. ..................................................................................... 3
Въведение ......... ...................... ............................................................................................................ 3
Основни положения ............... ............................................................................................................. 3
Морални отговорности към детето .................................................................................................... 4
Морални отговорности към семейството .......................................................................................... 6
Морални отговорности към колегите ................................................................................................ 7
Морални отговорности към обществото ............................................................................................8
Oрганизация на дейността на домовете за деца ............................................................................ 9
Финансирането на Домовете за деца ...............................................................................................12
Използвана литература .................................................................................................................... 16
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024