. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 
 
Каталожен номер:
12006
Област:
Икономика
Дисциплина:
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Страници:
25 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
ИУ-Варна
Година:
2015
Добавена в сайта на:
20.04.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


Управление на отпадъците ..............................................................................4
Методи за третиране ............................................ ..........................................4
Отпадъци от разрушаване ............................................ .................................8
Управление в процеса на рециклиране ..............................................................8
Управление на пластмасовите отпадъци .....................................................11
Управление на отпадъците от лечебните заведения ..................................11
Енергия от отпадъци .......................................................................................14
Управление на газовете от депата ................................................................16
Представяне на избраните най-добри практики .........................................17
Прилагане на практиките ...............................................................................18
Закллючение ......................................................................................................26
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023