. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Планиране и организиране на човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
11923
Област:
Икономика
Дисциплина:
Планиране и организиране на човешките ресурси
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Анализ, проектиране и планиране на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – методическа рамка и анализ на конкретна планова разработка
Страници:
14 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
18.03.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. Методическа рамка на анализа за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд......................................................................3

1.1. Въведение в анализа..........................................................................3
1.2. Постановка на задачата.....................................................................3
1.3 Методически основи на анализа........................................................5
1.4. Изводи от анализа...............................................................................8


2. Методическа рамка на проектирането на система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд...........................................

2.1. Въведение в проектирането.....................................................
2.2. Основи на методиката за проектиране......................................


3. Анализ на конкретна планова разработка (документ) по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.......


4. Приложение на плановата разработка..................................


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022