. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Активно корпоративно управление
 
 
Каталожен номер:
11608
Област:
Икономика
Дисциплина:
Активно корпоративно управление
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Връзката между конкурентноспособността и корпоративното управление
Страници:
16 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
11.12.2016
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
1. Корпоративно управление.......................................................................... 4
1.1. Корпоративното управление в България.......................................... 5
2. Взаимодействието корпоративно управление – фирмена конкурентоспособност............................................................................................ 6
3. Конкурентоспособност в ерата на глобализацията................................ 8
3.1. Сравнителен анализ на конкурентоспособността на българската икономика...................................................................................................... 11
3.2. Основни предизвикателства пред конкурентоспособността........ 13
Заключение
Ползвани източници


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024