. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Промишлена топлотехника
 
 
Каталожен номер:
11553
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Промишлена топлотехника
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН – ГР. СОПОТ
Страници:
82 стр.
Цена:
59 лв.
Университет:
УХТ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
05.11.2016
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
I. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
1. Въведение …………………………………………...…………..4
2. Изходни данни ………………………………………………….37
3. Задание ………………….………………………………………39
4. Топлинни загуби на зградата ………………………………….40
5. Топлинни загуби на басейна……………………………………68
6. Избор на отоплителни тела, котел, помпа, тръбна арматура ..70
7. Тръбна мрежа – хидравлично оразмеряване ………………72
8. Хидравлично изравняване………………………………………75
9. Избор на пластинчат топлообменик …………………………..75
10. Обезопасяване на отоплителната инсталация / разширителен
съд, предпазен клапан/ ………………………………………..76
11. Горивно стопанство /разход на гориво/ ……………………78
12. Влажност в плувната зала ……………………………………...79
13.Използвана литература …………………………………………82

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022