. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
10765
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Развитие и актуални проблеми на туризма в София област
Страници:
48 стр.
Цена:
31 лв.
Университет:
СУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
25.05.2016
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

I. Географско положение на областта – природогеографско, туристикогеографско, транспортногеографско
II. Транспортна, техническа обща, комуникационна исоциална инфраструктура
III. Демографски фактори, оказващи влияние
върху туризма. Човешки ресурси и заетост в туризма
IV. Туристически ресурси – ресурсен фонд и ресурсен запас.Значение заразвитието на различни видове туризъм. Оценка.
V. Природни и социално-икономически условия с отрицателно влияние върху туризма
VI. Видове туризъм в разглежданата дестинация
VII. Материално-техническа база в областта
VIII. Туристическа инфраструктура – плажове, ски-писти исъоръжения, специализиран туристически транспорт, атракционни бази и паркове, еко пътеки и вело пътеки, риболовни, ловни и конни бази, спортни съоръжения и бази, туристическа информационна осигуреност и др.
IX. Анализ на туристическото търсене
X. Място на туризма в икономиката на областта
XI. Тенденции, проблеми и перспективи на туризма в областта
XII. Информационни източници

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024