. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

БОРСА


Публикувай обява


Обяви от 1 до 10. Общо: 18

VIP ИНДИВИДУАЛНА РАЗРАБОТКА

Обява № 17707 от дата: 21-06-2021 г.
Публикувана от ЗОРИ
e-mail:
zorolina_bg@yahoo.com Тел.: 0899 / 108 101

Предлагаме висококачествена индивидуална разработка на курсови, дипломни работи, есета, казуси и реферати в изключително широк спектър от дисциплини.

Експресно!Изгодни цени!

Разполагаме с богат архив от готови разработки по желание на клиента. Може да отправите запитване за конкретна тематика, която ви интересува!

VIP Разработване на дипломни работи

Обява № 17706 от дата: 21-06-2021 г.
Публикувана от Доби
e-mail:
dob4o.bg@gmail.com Тел.: 0879056720


Разработване на дипломни работи, магистърски тези, курсови работи и казуси в широк кръг от специалности за по-голямата част от университетите в страната.

Всяка тема се разработва индивидуално, при съобразяване с конкретните изисквания на съответния университет, научния ръководител и самия клиент.

Цената и времето за изпълнение се определят индивидуално за всяка поръчка, като зависят най-вече от сложността на темата и обема на разработката.

VIP ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Обява № 17705 от дата: 21-06-2021 г.
Публикувана от Тодорова
e-mail:
todorovadiplomni@yahoo.com Тел.: 0896 707 201

Разработвам дипломни работи и магистърски тези за следните университети:

* Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов
* Университет за национално и световно стопанство – УНСС
* Софийски университет „Св. Климент Охридски” – СУ
* Нов български университет – НБУ
* Университет по библиотекознание и информационни технологии – УНИБИТ
* Югозападен университет „Неофит Рилски” – ЮЗУ
* Икономически университет – Варна – ИУ
* Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – ПУ
* Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” – ВТУ
* Русенски университет „Ангел Кънчев” – РУ
* Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – ШУ
* Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
* Бургаски свободен университет – БСУ
* Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – ВСУ
* Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – ВУАРР
* Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив – ВУСИ
* Международно висше бизнес училище – Ботевград – МВБУ
* Академия на МВР
* Други университети – по специалности предимно с икономическа или правна насоченост, психология, педагогика и др.

Дипломните работи се разработват индивидуално, по зададен план и критерии, включително експозе (резюме) и отговор на въпросите от рецензията.

Цените се определят в зависимост от дисциплината, конкретното заглавие на темата, срока за разработване и най-вече изисквания обем страници. Същите подлежат на индивидуално договаряне според конкретните условия и изисквания.

VIP ГОТОВИ РАЗРАБОТКИ

Обява № 17704 от дата: 21-06-2021 г.
Публикувана от ВАНЯ
e-mail:
vanesa-work@abv.bg Тел.: 0893 023 003

Предлагаме на половин цена готови есета, реферати, курсови, дипломни работи и магистърски тези. Разработките са правени индивидуално и предавани по веднъж в различни университети, като успешно могат да бъдат използвани за други или за същите с промяна на акцента или обекта на изследване.

Разбира се, винаги има възможност и за разработването на нови, индивидуални есета, реферати, курсови, дипломни работи и магистърски тези в следните предметни области:

1) Агробизнес, Земеделие, Животновъдство, Растениевъдство, Горско стопанство
2) Антропология, Археология, Етнология, Религии, Социология
3) Бизнес и предприемачество, Инвестиции и иновации, Конкуренция и конкурентоспособност
4) Глобализация, Трансгранично сътрудничество
5) Европейски съюз (интеграция, право, политики, институции), Регионално развитие и сътрудничество
6) Екология, Защитени природни ресурси, Околна среда, Устойчиво развитие
7) Здравеопазване, Здравни грижи, Медицина, Кинезитерапия, Рехабилитация, Фармация
8) Изкуства (изобразително, музикално, танцово, театрално, филмово)
9) Икономика (микро- и макро-), Данъчен, митнически и валутен контрол, Търговски отношения, Управление на недвижимата собственост
10) Комуникации (бизнес, интеркултурни, масови), Медии, Журналистика
11) Криминалистика, Криминология, Оперативно-издирвателни дейности и разследване, Съдебно производство и експертизи
12) Културни дейности и политики, Културология, Музейно дело и библиотечни дейности
13) Логистика (стопанска, транспортна, складова, търговска), Логистичен мениджмънт, Управление на веригите на снабдяване
14) Маркетингови изследвания, планиране и мениджмънт, Потребителско поведение и отношения с клиенти, Продуктова и ценова политика, Промоция, дистрибуция и продажби, Реклама и публик рилейшънс
15) Международни отношения (икономически, политически), Международни организации, Международни пазари
16) Мениджмънт (организационен, стратегически), Корпоративна култура и поведение, Управление на човешките ресурси, Управление на проекти
17) Образование, Педагогика (обща, предучилищна, начална училищна, специална)
18) Политически науки, Политически мениджмънт, Външна и вътрешна политика
19) Правни науки (въведение, основи, теория) и право (международно, наказателно, търговско, частно)
20) Психология (детска, възрастова, личностна, социална)
21) Публичен сектор (администрация, финанси, финансови ревизии и контрол), Местно управление и самоуправление
22) Сигурност (информационна, национална, международна), Престъпност (битова, младежка, конвенционална, икономическа, организирана)
23) Социални и демографски процеси, Социална политика, Социални дейности, Социални помощи
24) Спорт (дисциплини), Спортен мениджмънт
25) Счетоводство (банково, бюджетно, застрахователно, фирмено), Одит и контрол (вътрешен, външен)
26) Транспорт (автомобилен, градски, въздушен, железопътен, морски, речен, товарен), Управление на транспорта и спедиция
27) Туризъм (въведение, основи, организация, управление), Ресторантьорство, Хотелиерство, Туроператорска и турагентска дейност
28) Философия и философски науки, Етика, морал и нравственост
29) Финанси (корпоративни), Банково дело, Застрахователно дело, Финансови пазари
30) Други области (география, изкуство, литература, музика, разни)

VIP КУРСОВА РАБОТА, РЕФЕРАТ, ПЛАН, ДИПЛОМНА

Обява № 17703 от дата: 20-06-2021 г.
Публикувана от www.diplomi.net
e-mail:
referatibg@abv.bg Тел.: 0876496409

Ние сме екип, работещ само със студенти от всички университети и специалности. Предлагаме бърза помощ за написване на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, казуси, дипломни работи, магистърски тези и др. по тема, конспект, конкретни изисквания.

ИНДИВИДУАЛНО РАЗРАБОТЕНИ. Авторски, без ползване на интернет. Заданията е изготвят чрез специализирани ресурси и богат книжен архив. Съобразени с наличието на платформи за плагиатство в повечето университети.
РАБОТИМ СЪВМЕСТНО С УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА. След 12 години работа можем да се похвалим с огромен архив от книжни ресурси, затова нашите дипломни работи и магистърски тези са на най- ниски цени и най- кратки срокове.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Как се поръчва?
ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И УНИВЕРСИТЕТИ
За да се обработи запиването
моля изпратете изисквания с посочени име на университет, предмет, теми, обем, срок на referatibg@abv.bg
Каква е цената? Има ли отстъпка?

НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ
Цената се определя от изискванията. Средната цена е 5лв. на страница. Заплащането е предварително. При дипломни работи и повече от един реферат може и на разсрочено. За повече от една бройка 20% отстъпка.

Какъв е срока?
ИНДИВИДУАЛНА ЛИ Е РАЗРАБОТКАТА?
Срокът на изработка се определя от вашата дата на изпита. След като се издаде готовата тема, тя се архивира и ние нямаме достъп до нея. Всяка една разработка се пише специално и авторски.

Има ли сходство с интернет?
ЗАЩИТА ОТ ПЛАГИАТСТВО
Целта на платформата за сходство с интернет е да не се предават цели готови разработки. Нашият екип разполага с отлична платформа за проверка на всеки текст.

ДА СЕ СПРАВИМ С УЧЕНЕТО ЗАЕДНО
ГАРАНТИРАН УСПЕХ ВЕЧЕ 12Г.
БЕЗ НАЧИСЛЯВАНЕ ЗА КРАТЪК СРОК,

ВЛЕЗ В НАШАТА ГРУПА
https://www.facebook.com/groups/147204155987048/

ПОСЕТИ СТРАНИЦАТА НИ
https://www.facebook.com/referatibg

ПОСЕТИ САЙТА
www.diplomi.net

VIP РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, КУРСОВИ РАБОТИ, РЕФЕРАТИ, КАЗУСИ, ЕСЕТА И ДР.

Обява № 17702 от дата: 20-06-2021 г.
Публикувана от ТОДОРОВ
e-mail:
todorov_al@mail.bg Тел.: OFFICE: 02/8795128 GSM: 0889546879

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА!

БЪДЕТЕ ЕДИН ОТ ДОВОЛНИТЕ НИ КЛИЕНТИ !

ВЕЧЕ 21-ТА ГОДИНА СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВАС, СТУДЕНТИТЕ.

КОРЕКТНО, БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Разработваме дипломни и курсови работи, казуси за всички университети, дисертации, проекти, реферати, есета и др.

За Вас се грижи екип който ежедневно набира актуалната информация, за да може винаги да представите отличната разработка.

ДОВЕРЕТЕ се на нашето КАЧЕСТВО, КОРЕКТНОСТ, ЦЕНИ! ПРОВЕРЕТЕ НИ!

!!! РАЗПОЛАГАМЕ С ГОЛЯМ ОБЕМ ГОТОВИ РАЗРАБОТКИ (САМО ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ НИ).

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:
-дългогодишен опит
-професионална компетентност
- абсолютна точност при изпълнението на поръчките
-конфиденциалност
-24 часово обслужване
-експресно обслужване дори през празничните и почивните дни.

!!! КАЧЕСТВЕНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ !!!

VIP Предлагаме разработки за английски и БГ университети

Обява № 17701 от дата: 19-06-2021 г.
Публикувана от Вики
e-mail:
hwacademic@yahoo.com Тел.: 0885739107

Предлагаме разработки на:
Есета за университети в Англия!
-доклади
-есета
-брифинг документи
-Пауър Пойнт презентации
- за всички английски университети

За контакт моля пишете ни на посочения мейл или посетете уеб сайта ни. Там ще намерите множество образци на наши разработки - www.howtowriteacademic.com

Сходство до 22%,

При възможност изготвяме и индивидуални разработки за БГ вузове.


VIP КУРСОВИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Обява № 17700 от дата: 19-06-2021 г.
Публикувана от Личков
e-mail:
lichkov33@abv.bg Тел.: 0878 260 326
Имате затрудения при изготвянето на разработките си назначени от преподавателите в университета Ви?

Нямате физическото време за разработване на заданията си?

Екипът ни помага на възпрепятстваните по една или друга причина студенти, от години наред.

В компетенцията ни влизат: КУРСОВИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, РЕФЕРАТИ, ЕСЕТА, ДОКЛАДИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРЕВОДИ.


Изготвяме разработки както за всички университети в България, така и за Великобритания, Дания, Шотландия, САЩ и Норвегия.

За качеството на английски език способства сертификатите ни от Cambridge.

Част от екипа ни е удостоен с множество грамоти и награди относно най-добри есета и дипломни работи на ниво КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ.


ЦЕНИТЕ СА ПО ДОГОВАРЯНЕ - РАЗУМНИ. ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО! 24/7 връзка във ВАЙБЪР! СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС - БЪДЕТЕ ПОРЕДНИЯ ДОВОЛЕН КЛИЕНТ! ALWAYS AVAILABLE - VIBER!

VIP В помощ на студенти - изготвяне на дипломни работи.

Обява № 17699 от дата: 19-06-2021 г.
Публикувана от Красимирова
e-mail:
Sunny_tulip@abv.bg Тел.: 0888757799

Предлагам изготвяне на дипломни работи и магистърски тези в областта на икономиката, литературата, педагогиката, помощ за придобиване на професионална квалификационна степен за учители (ПКС), психологията и философията.
Писането на дипломни работи и магистърски тези е трудоемка задача, именно затова получавате цялостно консултиране относно: тема, план, изработка, резюме и презентация. Не продавам готови разработки, но предлагам редакция и допълнителния към проекта. Ангажимент до защита.

* Моля, при запитване посочвайте срока за изработка*

* Може да се свързвате по *Viber* с мен през цялото време *

VIP ДИПЛОМНИ РАБОТИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Обява № 17698 от дата: 19-06-2021 г.
Публикувана от
e-mail:
diplomni_kursovi_@abv.bg Тел.: 0888975050Дипломни работи и магистърски тези за всички университети.Ангажимент до деня на защитата
Успешна защита


Напред >>

 

     
Поръчки: e-mail: raboti@mail.bg
Raboti.com © 2021