. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Резултати от търсене :

Тема: "", Област: "икономика", Вид: "", от 0 до 200

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 6612

 
Дипломна работа по СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 
  13569
Област / Дисциплина: Икономика / СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Тема: Устойчиво развитие на градовете в Република България на примера на град Добрич
Страници: 50 стр.
Цена: 55 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ
 
  13567
Област / Дисциплина: Икономика / СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ
Тема: Счетоводно - информационно осигуряване на управлението на кредитния риск в банките
Страници: 78 стр.
Цена: 85 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Иконимика
 
  13566
Област / Дисциплина: Икономика / Иконимика
Тема: Бизнес стратегия на Training Academy (същност, елементи, силни и слаби страни, ефективност)
Страници: 20 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Одитинг
 
  13565
Област / Дисциплина: Икономика / Одитинг
Тема: Одитна дейност на Сметната Палата в България
Страници: 62 стр.
Цена: 55 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС
 
  13564
Област / Дисциплина: Икономика / ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС
Тема: Изследване на процеса по оценяване на работата на персонала в “Язаки-България” ЕООД.
Страници: 66 стр.
Цена: 50 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
 
  13563
Област / Дисциплина: Икономика / УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Тема: Бъдещето на всеобхватния и по-бърз Интернет - „Aquila” и „ МegaMIMO”
Страници: 16 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Стопанско управление
 
  13562
Област / Дисциплина: Икономика / Стопанско управление
Тема: ПРОУЧВАНЕ НА НИВАТА НА РАДОН В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
Страници: 63 стр.
Цена: 50 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Реклама
 
  13560
Област / Дисциплина: Икономика / Реклама
Тема: ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВЕН СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРСКИЯТ ПАЗАР
Страници: 80 стр.
Цена: 65 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
 
  13559
Област / Дисциплина: Икономика / ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
Тема: КОНТРОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗКПО
Страници: 66 стр.
Цена: 50 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по РЕФИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
 
  13558
Област / Дисциплина: Икономика / РЕФИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Тема: Прилагането на областната стратегия за регионално развитие на град Пловдив
Страници: 54 стр.
Цена: 80 лв.
Още информация
 


Напред >>


 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2019