. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Резултати от търсене :

Тема: "", Област: "икономика", Вид: "", от 0 до 200

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 5958

 
Курсов проект по Структурни фондове и оперативни програми
 
  12342
Област / Дисциплина: Икономика / Структурни фондове и оперативни програми
Тема: Проект за изграждане и развитие на пчелно стопанство по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, Оперативна програма за развитие на земеделието в селските райони 2014-2020 г..
Страници: 12 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Реферат по Управление на човешките ресурси
 
  12338
Област / Дисциплина: Икономика / Управление на човешките ресурси
Тема: Същност, цели и задачи на управлението на човешките ресурси
Страници: 17 стр.
Цена: 7 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международни финансови организации
 
  12331
Област / Дисциплина: Икономика / Международни финансови организации
Тема: Федерален резерв на САЩ
Страници: 41 стр.
Цена: 20 лв.
Още информация
 

 
Курсов проект по Счетоводство
 
  12329
Област / Дисциплина: Икономика / Счетоводство
Тема: Проблеми при отчитането на придобиването, използването и ремонта на дълготрайните материални активи
Страници: 25 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Реферат по Социални методи за групово консултиране
 
  12327
Област / Дисциплина: Икономика / Социални методи за групово консултиране
Тема: Същност на консултирането. Цели и стратегии на консултирането.Разновидности на консултирането
Страници: 12 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Иконимика
 
  12323
Област / Дисциплина: Икономика / Иконимика
Тема: Магистърска теза на тема: Анализ и насоки за усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси в организация „Х”
Страници: 65 стр.
Цена: 120 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Застрахователно дело
 
  12322
Област / Дисциплина: Икономика / Застрахователно дело
Тема: Същнoст и oсoбенoсти на застрахoвка „Каскo” на МПС
Страници: 52 стр.
Цена: 45 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Застрахователно дело
 
  12321
Област / Дисциплина: Икономика / Застрахователно дело
Тема: Състояние и тенденции в развитието на застраховането срещу пожар и други бедствия в България
Страници: 55 стр.
Цена: 50 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Финансов мениджмънт
 
  12320
Област / Дисциплина: Икономика / Финансов мениджмънт
Тема: Магистърска теза на тема: Ценови флуктоации на борсово търгувани стоки – сезонна динамика, нормативна намеса и конкуренция в условията на финансово-икономическа криза
Страници: 49 стр.
Цена: 80 лв.
Още информация
 

 
Реферат по ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
 
  12319
Област / Дисциплина: Икономика / ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Тема: Фактори влияещи върху продажбите
Страници: 19 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 


Напред >>


 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2017