. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: международни икономически отношения

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 11 до 20. Общо 892

 
Реферат по Международни отношения
 
  2499
Област / Дисциплина: Международни отношения / Международни отношения
Тема: Турската външна политика в периода 1945 – 1971 г.
Страници: 16 стр.
Цена: 7 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международни отношения
 
  10084
Област / Дисциплина: Международни отношения / Международни отношения
Тема: Глобализацията в съвременната система на международни отношения. Политически и социални аспекти на глобализацията
Страници: 22 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Реферат по Международни икономически отношения
 
  11654
Област / Дисциплина: Икономика / Международни икономически отношения
Тема: Асоциация на страните от Югоизточна Азия(АСЕАН)
Страници: 12 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международни отношения
 
  12226
Област / Дисциплина: Икономика / Международни отношения
Тема: СВЕТОВНИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИ
Страници: 13 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международни отношения
 
  10152
Област / Дисциплина: Икономика / Международни отношения
Тема: ВЕРСАЙСКО-ВАШИНГТОНСКАТА СИСТЕМА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ (1919 – 1939). ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА . СИСТЕМАТА ОТ МИРНИ ДОГОВОРИ И НОВИЯ МЕЙДУНАРОДЕН РЕД. ОБШЕСТВОТО НА НАРОДИТЕ.
Страници: 21 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по МИО
 
  2505
Област / Дисциплина: Международни икономически отношения / МИО
Тема: Ролята на европейска банка за възстановяване и развитие за утвърждаване на корпоративното управление
Страници: 20 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международни икономически отношения
 
  11252
Област / Дисциплина: Икономика / Международни икономически отношения
Тема: ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ФРАНЦИЯ
Страници: 11 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международни отношения
 
  10191
Област / Дисциплина: Икономика / Международни отношения
Тема: Теоретични източници и концепции за възникването на науката за международните отношения.
Страници: 17 стр.
Цена: 7 лв.
Още информация
 

 
Реферат по Международни отношения
 
  4147
Област / Дисциплина: Икономика, МИО / Международни отношения
Тема: Международните организации като механизъм за организиране на международните отношения
Страници: 31 стр.
Цена: 20 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
 
  9672
Област / Дисциплина: Икономика / МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
Тема: Вестфалските договорености (1648 г.)- характеристика и значение. Специфика на Вестфалската система на международни отношения (XVII- XVIII в.)
Страници: 14 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 << Назад Напред >>
Exchange.bg


Untitled Document
вижте още
Сравнителен анализ на програмите в сектор „Околна среда” за страните-членки на ЕС за периода 2007-2013г.
Проспект за допускане до търговия на „Baumax”EOOD
„Сливания и поглъщания на предприятия в българския пивоварен бранш”
КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕКСПОРТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ НА ПРИМЕРА НА ФИРМА „ИРЕЛИ“ ООД – гр. ПАЗАРДЖИК
„ВОДЕЩИ ПРЕДПОСТАВКИ И ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА”
Магистърска теза на тема: Глобални компании и корпоративна социална отговорност (на примера на „Метро Кеш енд Кери ЕООД”)
Платежен баланс. Регулиране на платежния баланс
Световната банка и България
Застаряване на населението – рисков факторза развитието на българската икономика
Световна търговска организация

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2018