. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: социална педагогика

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 11 до 20. Общо 689

 
Курсова работа по Социална педагогика
 
  8960
Област / Дисциплина: Педагогика / Социална педагогика
Тема: НУЖДИТЕ НА ПРИЕМНИТЕ ДЕЦА
Страници: 14 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Социална педагогика
 
  12064
Област / Дисциплина: Педагогика / Социална педагогика
Тема: Социални детерминанти на анорексията като психическо разстройство.
Страници: 49 стр.
Цена: 40 лв.
Още информация
 

 
Реферат по Социална педагогика
 
  1888
Област / Дисциплина: Педагогика / Социална педагогика
Тема: Ромите - интеграция в училище. Актуални проблеми на ромското население
Страници: 22 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Социална педагогика
 
  1363
Област / Дисциплина: Педагогика / Социална педагогика
Тема: Социално-психологическа характеристика на образованието на ромите в България
Страници: 92 стр.
Цена: 45 лв.
Още информация
 

 
Реферат по Социална педагогика
 
  1317
Област / Дисциплина: Педагогика / Социална педагогика
Тема: "Дефиниране на основния понятиен апарат в областта на социалната рехабилитация"
Страници: 9 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Социална педагогика
 
  1332
Област / Дисциплина: Педагогика / Социална педагогика
Тема: Формиране на мотивационната сфера у малолетни и непълнолетни правонарушители в техния индивидуален житейски път
Страници: 71 стр.
Цена: 35 лв.
Още информация
 

 
Реферат по Педагогиката
 
  6308
Област / Дисциплина: Педагогика, социална педагогика / Педагогиката
Тема: Педагогиката като наука. Същност, предмет, обект и задачи
Страници: 10 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социална педагогика
 
  1816
Област / Дисциплина: Педагогика / Социална педагогика
Тема: Основни положения и принципи на рехабилитацията. Педагогическа форма на рехабилитацията
Страници: 16 стр.
Цена: 8 лв.
Още информация
 

 
Тема по Социална рехабилитация
 
  1283
Област / Дисциплина: Педагогика / Социална рехабилитация
Тема: Психологическа и педагогическа социална рехабилитация
Страници: 9 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социална педагогика
 
  1720
Област / Дисциплина: Педагогика / Социална педагогика
Тема: Проблемите за престъпността при децата, децата на улицата и децата без родители
Страници: 9 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 << Назад Напред >>
Exchange.bg


Untitled Document
вижте още
Инвалидите като обект на организираната социална дейност в България
Корекционно-възпитателна работа с правонарушители, осъдени на пробация
Проблемите за престъпността при децата, децата на улицата и децата без родители
Агресия. Агресия сред децата. Причини за прояви на агресия в предучилищна възраст
Социално-педагогически причини за трафика на хора
ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
Особености на социалната адаптация на деца настанени в приемни семейства
Формиране на мотивационна сфера у малолетни и непълнолетни правонарушители
МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С БЕЗДОМНИ ХОРА
НУЖДИТЕ НА ПРИЕМНИТЕ ДЕЦА

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2019