. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: swot analiz

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 11 до 20. Общо 319

 
Курсова работа по Стратегически мениджмънт
 
  7236
Област / Дисциплина: Икономика / Стратегически мениджмънт
Тема: Прилагане на методите PEST и SWOT при анализ на вътрешната и външната среда и стратегически насоки за развитие на организацията
Страници: 21 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Стратегическо управление
 
  4387
Област / Дисциплина: Икономика / Стратегическо управление
Тема: SWOT и ПЕСТ анализ на Nokia Corporation
Страници: 10 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Устойчиво разитие на регионите и безнса
 
  12160
Област / Дисциплина: Технически науки / Устойчиво разитие на регионите и безнса
Тема: Усойчиво развитие и SWOT анализ на област Силистра
Страници: 11 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Сигурност на енергийния бизнес
 
  12159
Област / Дисциплина: Други / Сигурност на енергийния бизнес
Тема: Енергийна сигурност по отношение на доставките на природен газ в ЕС и насоки за въздействие
Страници: 48 стр.
Цена: 25 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Международна икономика и политика
 
  10021
Област / Дисциплина: Икономика / Международна икономика и политика
Тема: магистърска теза на тема: „Комуникационна политика на комплексите Банско, Боровец и Пампорово за популяризиране на бизнес туризма”
Страници: 91 стр.
Цена: 120 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Мениджмънт
 
  9823
Област / Дисциплина: Икономика / Мениджмънт
Тема: Формиране на целите на бизнес организацията
Страници: 14 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсов проект по Екология и опазване на околната среда
 
  12021
Област / Дисциплина: Екология / Екология и опазване на околната среда
Тема: Развитие на риболова
Страници: 27 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по МАРКЕТИНГ
 
  7919
Област / Дисциплина: Икономика / МАРКЕТИНГ
Тема: Анализ на управлението на „Данон Сердика” АД и разработване на маркетингови иновации
Страници: 67 стр.
Цена: 45 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
 
  12867
Област / Дисциплина: Икономика / УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
Тема: Въздействие на факторите от външната макросреда върху ЗПАД „Алианц България
Страници: 95 стр.
Цена: 85 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Основи на управлението
 
  8444
Област / Дисциплина: Икономика / Основи на управлението
Тема: Анализ на външна и вътрешна среда на „Български пощи“ ЕАД. SWOT анализ и избор на стратегическа алтернатива
Страници: 14 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 << Назад Напред >>
Exchange.bg


Untitled Document
вижте още

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2019