. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: ISO

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 36

 
Реферат по EКОУПРАВЛЕНИЕ
 
  12479
Област / Дисциплина: Екология / EКОУПРАВЛЕНИЕ
Тема: “От люлка до люлка” и решенията на проблемите с отпадъците. Анализ на жизнения цикъл/Оценка (LCA)на продукта
Страници: 11 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Управление на качеството
 
  4920
Област / Дисциплина: Икономика / Управление на качеството
Тема: Методи за оценка на удовлетвореността на потребителите и съответствие с ISO 10001
Страници: 11 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Стопанско управление-Мениджмънт на туризма
 
  5750
Област / Дисциплина: Икономика, Туризъм / Стопанско управление-Мениджмънт на туризма
Тема: Изследване на качеството и внедряване на система от стандарти по ISO 9001:2008 в хотелски комплекс “Сънсет Ризорт-5* ”гр. Поморие
Страници: 109 стр.
Цена: 80 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Екоикономика
 
  11235
Област / Дисциплина: Икономика / Екоикономика
Тема: М А Г И С Т Ъ Р С К А Т Е З А НА ТЕМА: Състояние и перпективи на екологичното консултиране в България /по примера на ISO 14 001 и ЕМАS/
Страници: 78 стр.
Цена: 120 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по МИО
 
  7641
Област / Дисциплина: МИО / МИО
Тема: Особености на комуникациите в проекта според PMBoK®Guide, PRINCE2, TenStep и ISO
Страници: 16 стр.
Цена: 7 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Стопанско управление
 
  13760
Област / Дисциплина: Технически науки / Стопанско управление
Тема: Разработване на система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015
Страници: 115 стр.
Цена: 65 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
 
  13499
Област / Дисциплина: Икономика / АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
Тема: СТАНДАРТИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В АРХИВНАТА ДЕЙНОСТ
Страници: 63 стр.
Цена: 50 лв.
Още информация
 

 
Курсов проект по Бизнес комуникации и управление на проекти
 
  8647
Област / Дисциплина: Икономика / Бизнес комуникации и управление на проекти
Тема: Особености на комуникациите в проекта според Prince 2; Ten Steps; Six sigma и стандарт ISO за управление на проекти
Страници: 19 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Екоикономика
 
  4528
Област / Дисциплина: Икономика / Екоикономика
Тема: Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда
Страници: 35 стр.
Цена: 20 лв.
Още информация
 

 
Курсов проект по БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 
  7611
Област / Дисциплина: Икономика / БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Тема: Особености на комуникациите в проекта според PMBOK, Prince 2, Ten Step, стандарта ISO за управление на проекти, Six sigma
Страници: 31 стр.
Цена: 15 лв.
Още информация
 Напред >>
Exchange.bg


Untitled Document
вижте още
Изследване на качеството и внедряване на система от стандарти по ISO 9001:2008 в хотелски комплекс “Сънсет Ризорт-5* ”гр. Поморие

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2019