. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: информатика

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 131

 
Реферат по Икономика
 
  13611
Област / Дисциплина: Икономика / Икономика
Тема: „Медицинска информатика и проект „Медицинска информатика 20/20” – Поглед върху бъдещето.“
Страници: 17 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по информатика
 
  4572
Област / Дисциплина: Информатика / информатика
Тема: Управление и автоматизация на процесите в компанията
Страници: 11 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Информатика
 
  5663
Област / Дисциплина: Информатика / Информатика
Тема: Управленски информационни системи / УИС /
Страници: 16 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Информатика
 
  2433
Област / Дисциплина: Информатика / Информатика
Тема: Проектиране на база от данни посредством програмния продукт MS Access
Страници: 7 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Информатика
 
  1071
Област / Дисциплина: Технически науки / Информатика
Тема: Методическа разработка на 5 урока по информатика на тема "Текстообработка"
Страници: 13 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Реферат по Информатика
 
  1408
Област / Дисциплина: Технически науки / Информатика
Тема: Benchmarking
Страници: 18 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по ИНФОРМАТИКА
 
  5827
Област / Дисциплина: Икономика / ИНФОРМАТИКА
Тема: Външнотърговски баланс
Страници: 11 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по информатика
 
  11838
Област / Дисциплина: Икономика / информатика
Тема: Антисоциално поведение
Страници: 13 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Реферат по Информатика
 
  12483
Област / Дисциплина: Икономика / Информатика
Тема: Увод в информационните ситеми
Страници: 11 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсов проект по Информатика
 
  11994
Област / Дисциплина: Информационни технологии / Информатика
Тема: Електронна библиотека
Страници: 9 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 Напред >>
Exchange.bg


Untitled Document
вижте още
Създаване на web сайт
Електронен магазин в Интернет
Проектиране на сайт за електронно обучение
Разпределена система за управление на база данни
Информационни системи
Бази от данни
Изграждане на модел за релационна база от данни, свързана с дейностите по управление на персонала във фирма
Проектиране на информационна система за обслужване на учебния процес във ВУЗ със средствата на Access 2000
Разработване на експертна система.
Проектиране на база от данни посредством програмния продукт MS Access

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2019